Czynna od poniedziałku do piątku w godz: 9-17

Oferuje usługi wymiany walut. Można kupić widokówki, prasę, itp.